Minister Eugen Jurzyca sa zúčastní na konferencii venovanej učiteľom angličtiny

09.06.2011

     Priestorom na výmenu skúseností a osvedčených metód vyučovania učiteľov anglického jazyka bude dvojdňová medzinárodná Konferencia o profesionálnom rozvoji učiteľov anglického jazyka, na ktorej sa v piatok 10. júna 2011 o 16.00 h v Bratislave zúčastní aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.
     Cieľom podujatia bude okrem predstavenia úspešných spôsobov vyučovania angličtiny aj prezentácia osvedčenej praxe pri využívaní učebníc a učebných materiálov. Témou stretnutia angličtinárov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa stane tiež Spoločný európsky referenčný rámec a jeho uplatňovanie, ako aj rozvoj jazykových zručností.
     Konferencia sa koná pod záštitou štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Jaroslava Ivanča v dňoch 10. - 11. júna 2011.

Miesto a čas účasti ministra: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, 16.00 h.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku