Minister Eugen Jurzyca predstavil stratégiu Fénix - nový model podpory vedy na Slovensku

13.06.2011

     Systémové zmeny vo financovaní vedy a výskumu na Slovensku i zadefinovanie úloh štátu v tejto oblasti prináša dokument  Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (Stratégia Fénix), ktorú dnes predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkovania.
     Ako informoval minister Eugen Jurzyca na dnešnej tlačovej konferencii, materiál by sa mal stať základom pre novelu zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Tá by mala byť podľa plánu predložená do vlády do konca tohto roka. 
     Vôbec prvýkrát sa definujú ciele štátnej vednej a technickej politiky, ktorá by tak mala byť zameraná na cielený rozvoj a udržiavanie ľudských zdrojov, podporu ekonomického rozvoja a inovácií, výskumné aktivity v oblasti globálneho poznania a na riešenie špecifických problémov Slovenska.
     Navrhovaný model financovania vedy a výskumu kladie dôraz na meranie efektívnosti podporených projektov, ako aj zavedenie jednotných ukazovateľov a viackolového hodnotenia žiadostí, ktoré by malo prispieť k zníženiu administratívnej záťaže výskumníkov.
     „Financovanie vedy neberieme ako sociálne dávky, na ktoré je nárok, ale chápeme ho ako investíciu, ktorá by mala priniesť výsledok," konštatoval minister.
Fotogaléria

Bratislava 13. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku