Minister Eugen Jurzyca otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku

26.11.2010

      Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu sa dnes v pondelok 29. novembra  2010 v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie  Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2010.
      Program podujatia, ktoré bude trvať až do 3. decembra 2010, sa začal III. odbornou konferenciou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách.
     Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je okrem iného aj prostredníctvom bohatého programu sprievodných podujatí  vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, ako aj informovať verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a techniky.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku