Minister Eugen Jurzyca ocenil úspešných žiakov a študentov

21.11.2011

     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu si dnes prevzali najvyššie rezortné ocenenie žiaci a študenti, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v uplynulom školskom roku. Za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach, záujmovo-umeleckých i športových súťažiach ocenil minister školstva Pamätným listom sv. Gorazda viac ako 70 žiakov a študentov. Slávnostné oceňovanie sa konalo už tradične pri príležitosti Dňa študentstva.
     V minulom školskom roku nás žiaci úspešne reprezentovali na viacerých medzinárodných olympiádach a súťažiach, a to v oblasti prírodných vied, fyziky, informatiky či vedy a techniky. Svoje vedomosti a zručnosti ukázali aj na súťaži vo vytváraní textovo-grafického displeja robota ROBOCUP 2011, na ktorej získali dve zlaté medaily. Okrem toho sa naši žiaci presadili aj vo fotografovaní, environmentalistike, aplikovanej ekonomike či v zjazdovom lyžovaní telesne znevýhodnených športovcov.
Fotogaléria

Bratislava 21. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku