Minister Dušan Čaplovič zriadil Radu pre systémové zmeny v školstve

12.12.2012
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič na dnes zvolal prvé rokovanie Rady pre systémové zmeny v školstve. Rada vznikla na základe odporúčania OECD a jej cieľom je reagovať na mnohé návrhy týkajúce sa zlepšenia súčasného stavu v školstve.
     „Táto rada bude prichádzať s rôznymi námetmi a  vyjadrovať sa bude k zmenám, ktoré nevyhnutne potrebuje naše školstvo. Nebude sa preto venovať len regionálnemu či vysokému školstvu, ale systému ako celku,“ uviedol v úvode rokovania minister Dušan Čaplovič. Zároveň zdôraznil, že v rade budú pôsobiť osobnosti, a nie zástupcovia organizácií.
      Podľa jeho slov ide o ľudí, odborníkov, ktorí úspešne pôsobia v ekonomike, podnikaní, finančníctve či verejnej správe, a preto minister Dušan Čaplovič verí, že ich postoje budú reprezentatívne a ambiciózne a svojím aktívnym prístupom budú formovať moderný školský systém.   
     Výstupy z týchto rokovaní budú následne predmetom rokovania školskej štvorpartity a napokon i Hospodárskej a sociálnej rady SR. Rada pre systémové zmeny v školstve má 11 členov. Predsedom je minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štatút rady bol schválený na jej dnešnom rokovaní.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku