Minister Dušan Čaplovič sa zúčastnil na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre

12.09.2012

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes 13. septembra 2012 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Konalo sa pri príležitosti okrúhleho 60. výročia založenia vysokej školy.
     V rámci osláv minister Dušan Čaplovič ocenil Veľkou medailou sv. Gorazda dvoch pedagógov univerzity - biológa a genetika prof. h. c. prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc. a prof. MVDr. Pavla Šťastného, CSc. pôsobiaceho v oblasti veterinárskych vied.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku