Minister Dušan Čaplovič sa zúčastnil na oslavách výročia vzniku SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči

04.11.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa vo štvrtok 31. októbra 2013 konala v Holíči slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia tamojšej Strednej odbornej školy (SOŠ)  Jozefa Čabelku.
     Spolu s pozvanými zástupcami mesta, vyššieho územného celku, ako aj súčasnými a bývalými pedagógmi školy si minister Dušan Čaplovič pozrel videoprezentáciu bohatej histórie SOŠ a kultúrny program podaní žiakov i absolventov oslavujúcej školy. Vo svojom príhovore okrem iného ocenil osobnosť akademika Jozefa Čabelku a jeho prínos k rozvoju vedy a výskumu u nás a taktiež poprial škole veľa úspechov do ďalšieho obdobia.
     „Želám vám nielen tých desať rokov do okrúhlej storočnice, ale potom aj ďalších sto rokov úspešného fungovania a vzdelávania našich mladých ľudí,“ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku