Minister Dušan Čaplovič sa stretol s hlavnou poradkyňou pre vedu EK Anne Glover

15.01.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijal v stredu 16. januára 2013 v priestoroch MŠVVaŠ SR hlavnú poradkyňu pre vedu Európskej komisie Anne Glover.
     Hlavnými témami spoločného rokovania bolo fungovanie systému vedeckého poradenstva na Slovensku, ako aj postoj našej krajiny k inováciám, akými sú napríklad geneticky modifikované organizmy, výskum kmeňových buniek či využívanie jadrovej energie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku