Minister Dušan Čaplovič sa oboznámil so vzdelávaním v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou

14.03.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa na návšteve Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody (ÚVTOS) v Hrnčiarovciach nad Parnou spolu s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom oboznámil s jeho činnosťou, prezrel si priestory i školiace stredisko.
     Cieľom návštevy ministra školstva bolo bližšie sa zoznámiť s možnosťami  vzdelávania odsúdených, ktoré umožňuje zákon o výchove a vzdelávaní platný od roku 2008. Vďaka tomu môžu odsúdení počas výkonu trestu získať výučný list i maturitu. Svoje elokované pracoviská tu majú hneď tri stredné školy. Ide o Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave, Strednú odbornú školu automobilovú v Trnave a od tohto školského roku aj Strednú odbornú školu obchodu a služieb (učebný odbor kuchár-čašník).
     Minister školstva ocenil úsilie zamestnancov ústavu, ktorí vytvárajú podmienky na to, aby sa mohli odsúdení vzdelávať, ako aj prácu pedagógov. „V takomto zariadení som po prvýkrát a som milo prekvapený, ako funguje spolupráca ústavu so školami, ako sa odsúdení snažia vzdelávať a vážia si túto možnosť,“ povedal po ukončení prehliadky priestorov ústavu minister Dušan Čaplovič. Zároveň povedal, že aj v pripravovanej legislatíve by sa mal brať ohľad na špecifické prostredie výchovno-vzdelávacieho procesu, napríklad pri prijímaní na štúdium. Pre odsúdených robia školy pred prijímacím konaním prípravné kurzy, ako aj ústny pohovor, pričom takýmto spôsobom sa overuje ich motivácia a predpoklady na štúdium. V prípade ak odsúdených prepustia z výkonu trestu ešte pred ukončením štúdia, môžu si ho ukončiť formou individuálneho študijného plánu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku