Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívil USA

17.05.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom a rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislavom Mirossayom zúčastnil na pracovnej ceste v Spojených štátoch amerických.
     Vo Washingtone navštívil Národnú akadémiu vied, kde rokoval s jej výkonným riaditeľom Bruceom B. Darlingom a zúčastnil sa na brífingu o programe SBIR (Small Business Innovation Research – Inovatívny výskum pre malé podniky). V Pittsburghu sa Dušan Čaplovič stretol s kvestorom California University of Pennsylvania, prezrel si jej priestory a diskutoval so zástupcami univerzity. Práve s touto univerzitou podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koncom minulého roka memorandum o spolupráci a činnosti Centra slovenského jazyka v Spojených štátoch amerických. Dokument vytvára medzinárodný rámec na spoluprácu pri tvorbe kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre záujemcov v USA. Ide o kvalifikované kurzy na akademickej úrovni s využitím on-line technológií podporených prezenčnou formou vzdelávania i prácou lektora.
     Kľúčovým bodom programu ministra Dušana Čaploviča bola jeho účasť na medzinárodnej konferencii o vzdelávaní ICE 2014 „We“ The Teachers: Meeting in an International Classroom for Better Education v Chicagu, jeho vystúpenie a následná diskusia. V Chicagu sa taktiež stretol s vedením Benedictine University a navštívil aj University of Chicago. Na jej pôde sa stretol nielen s vedením univerzity, ale tiež s profesorom finančnej ekonómie Ľubošom Pástorom.
     Súčasťou programu ministra boli aj stretnutia s krajanmi v New Yorku, Pittsburghu i v Chicagu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku