Minister Dušan Čaplovič rokoval so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl

03.10.2012

     Na dnešnom stretnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) ho jej predstavitelia informovali o svojich postojoch k vysokému školstvu na Slovensku. Výhrady smerovali ku kvalite vzdelávania či medializovaným podozreniam z nečestného získania vysokoškolských titulov.
     Minister školstva ocenil snahu vysokoškolákov angažovať sa popri štúdiu o rozvoj vysokého školstva a veci verejné. Zároveň vyzdvihol doterajšiu spoluprácu a aktívnu účasť na tvorbe zákona na podporu vzdelávania.
     Podľa vyjadrení zástupcov ŠRVŠ a ministra sa obe strany zhodli na tom, že terajší systém vysokého školstva potrebuje zmeny. Rezort práve preto pripravil novelu zákona o vysokých školách a na budúci rok pripravuje nový vysokoškolský zákon. Okrem toho ministerstvo aj za účasti zástupcov študentskej rady pripravilo zákon o pôžičkovom fonde a pracuje na nových kritériách komplexnej akreditácie vysokoškolských pracovísk. Zároveň v rozpočte na budúci rok presadzuje MŠVVaŠ SR viac peňazí na sociálne štipendiá a viac finančných prostriedkov z eurofondov na podporu výskumu a vývoja.
     Výsledkom rokovania je dohoda na úzkej spolupráci pri tvorbe príslušnej vysokoškolskej legislatívy a skvalitňovaní univerzitného prostredia. V praxi to znamená, že Študentská rada vysokých škôl sa podieľa na vyhodnotení Koncepcie rozvoja vysokého školstva 2000 - 2010 a na príprave novej koncepcie, ktorá bude základom pre nový vysokoškolský zákon.
     Ako výsledok obe strany očakávajú kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, ktoré absolventom slovenských vysokých škôl umožní zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Fotogaléria

Videozáznam brífingu

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku