Minister Dušan Čaplovič rokoval s fínskou ministerkou školstva a vedy Kristou Kiuru

31.01.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijal dnes na pôde svojho rezortu ministerku školstva a vedy Fínska Kristu Kiuru.
     Na spoločnom rokovaní venovali pozornosť bilaterálnej spolupráci v oblasti vzdelávania, ktorá sa realizuje na základe platného Programu spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi SR a Fínskou republikou.
     Rezortní kolegovia predstavili svoje priority, ktorými sú pre ministra Dušana Čaploviča najmä revitalizácia odborného vzdelávania, kvalitné celoživotné vzdelávanie, vrátane neformálneho, a plne integrované školy pre slabších aj tých najlepších. Ministerka Krista Kiuru považuje za dôležité vo Fínsku oživiť strácajúcu sa motiváciu žiakov k matematike. Jej ďalším cieľom je presadiť povinný 1. ročník strednej školy, keďže okolo 100 tisíc ľudí vo Fínsku končí vzdelávanie po 9. ročníku základnej školy, kedy sa uzatvára povinná školská dochádzka. Za dôležité považuje taktiež odborné vzdelávanie, ako aj predškolskú výchovu a vzdelávanie.
     Spoločnými témami ministrov bolo prepojenie vzdelávania s potrebami priemyslu a s tým súvisiace odborné a celoživotné vzdelávanie. Fínska ministerka ponúkla Slovensku odbornú pomoc expertov z praxe, ktorí sa zúčastnia na konferencii organizovanej slovenským rezortom školstva k téme odborného vzdelávania a prípravy, ako aj celoživotného vzdelávania. Ministri venovali pozornosť aj spolupráci v oblasti vedy a výskumu. Dušan Čaplovič v tejto súvislosti vyzdvihol otvorenosť a ochotu fínskych expertov podeliť sa o skúsenosti z budovania a podpory proinovačného prostredia a pozval fínskych expertov na pripravovaný seminár zameraný na budovanie a manažovanie vedeckých parkov.
     Na stretnutí Dušan Čaplovič ocenil fungovanie jediného lektorátu slovenského jazyka a kultúry v severských krajinách pôsobiaceho na Univerzite v Jyväskylä od roku 1993, na ktorom je v tomto akademickom roku 20 študentov slovenského jazyka. Fíni prejavujú záujem aj o letný kurz slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.
     Na záver stretnutia vyslovili rezortní kolegovia svoj záujem navzájom sa informovať a podporovať v spoločných otázkach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku