Minister Dušan Čaplovič prijal maďarského ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga

24.01.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijal 24. januára 2013 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky maďarskú delegáciu vedenú ministrom pre ľudské zdroje Zoltánom Balogom.
     Na spoločnom rokovaní venovali ministri pozornosť vzdelávaniu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Ich spoločnými témami bola taktiež optimalizácia a reštrukturalizácia školskej siete či systémové zmeny realizované v oboch krajinách. Pozornosť venovali aj konkrétnym krokom pripravovaným v najbližšom období v oblasti vysokého školstva, vrátane podpory skvalitnenia výučby na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Hovorili taktiež o podpore slovenských škôl v Komlóši i Békešskej Čabe, ako aj o vyučovaní slovenského jazyka v Maďarsku.
     Minister Dušan Čaplovič pozval pri tejto príležitosti maďarského ministra Zoltána Baloga opätovne na Slovensko, a to na pripravovanú medzinárodnú konferenciu venovanú duálnemu systému vzdelávania v oblasti stredného odborného školstva.
     Rezortní kolegovia vyjadrili spoločný záujem navzájom sa informovať a podporovať v spoločných otázkach. „Žijeme v strednej Európe a zdedili sme rovnaké problémy školstva po dvadsiatich rokoch ich neriešenia a myslím si, že poznatky zo susedného Maďarska budú v niektorých oblastiach aj pre náš rezort inšpiratívne,“ uviedol po rokovaní minister Dušan Čaplovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku