Minister Dušan Čaplovič predstavil Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu

03.12.2012
     Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 bola témou celoslovenskej odbornej diskusie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 3. decembra 2012. Podujatie sa konalo v priestroch Správe účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.
     Úvod bol venovaný základným východiskám a cieľom koncepcie, o ktorých hovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Išlo o materiál, ktorý má  špecifikovať aktuálne problémy slovenského športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných - športovcov, rodičov, učiteľov, trénerov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, športových funkcionárov i médií - a za podpory vlády SR, hľadať východiská spolu s riešeniami na jeho rozvoj v rokoch 2013 - 2020. S ministrom školstva predstavili zámery koncepcie aj prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.
     O Koncepcii boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016 hovoril prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, šport v kontexte médií predstavil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Témou konferencie bola tiež analýza financovaniu športu v Slovenskej republike a jeho podpora z verejných zdrojov. Popoludňajšia časť bola venovaná úspešnej reprezentácii Slovenska, medzinárodnej spolupráci a vzdelávaniu v športe či boji proti dopingu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku