Minister Dušan Čaplovič otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku

05.11.2012
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča bolo dnes v priestoroch Incheby v Bratislave slávnostne otvorené podujatie na propagáciu vedy a vedeckej práce Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012.
     Jeho v poradí 9. ročník sa bude konať od od 5. do 11. novembra 2012 a organizuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (NCP VaT; CVTI SR).
      "Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je sprístupniť širokej verejnosti pohľad na výsledky a úspechy slovenských výskumníkov, ktorí nás v mnohých prípadoch úspešne reprezentujú aj v zahraničí,“ uviedol vo svojom príhovore minister Dušan Čaplovič, ktorý súčasne ocenil vedcov, že aj v našich neľahkých podmienkach dokážu vytvoriť také hodnoty.
     Po slávnostnom otvorení si Dušan Čaplovič prezrel vystavené expozície a stretol sa so žiakmi – finalistami Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2012.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku