Minister Dušan Čaplovič otvoril školský rok na základnej škole v Dobšinej

03.09.2012

     Nový školský rok 2012/2013 otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič v Základnej škole E. Ruffinyho v Dobšinej. Na slávnostnom podujatí sa prihovoril prítomným žiakom, pedagogickému zboru i rodičom.
    
 „Vážení učitelia, je mojou povinnosťou pozdraviť aj vás, pretože práve z tejto školy vyšiel hlas učiteliek, ktorý ma veľmi výrazne oslovil. Ja sa pod to, čo ste napísali, v plnom rozsahu podpisujem. Ďakujem vám, pani učiteľky a páni učitelia, za prácu, ktorú robíte aj v ťažšom prostredí tu v prekrásnej Dobšinej", uviedol minister Čaplovič. Prítomných rodičov vyzval na väčšiu angažovanosť na vzdelávaní svojich detí: „Považujem prácu rodiča so svojím dieťaťom za veľmi dôležitú. Nezabúdajte na to, že musíte spolupracovať so školou. Čo iné môže byť krajšie, ako keď rodič vytvorí podmienky preto, aby jeho dieťa prospievalo, aby sa vzdelávalo a bolo úspešné".
     Po slávnostnom otvorení navštívil triedy s prvákmi a odovzdal im malé darčeky v podobe balíčka so školskými potrebami. Následne sa stretol s učiteľmi školy a diskutoval o ich problémoch. „Musím povedať, že učitelia mi otvorene hovorili o viacerých problémoch, o ktorých sa písalo nielen v liste. Nasledujúce slová platia nielen pre túto dobšinskú školu, ale pre všetky. Musíme dosiahnuť rešpektovanie zákonov a vymožiteľnosť práva a aby sa sprísnili postihy tých rodičov, ktorých deti si neplnia povinnú školskú dochádzku, vrátane odoberania rodinných prídavkov, ale aj iných výhod súvisiacich so školou. Je to môj názor, za ktorým si stojím a budem ho presadzovať," povedal Dušan Čaplovič.

Fotogaléria
Videozáznam príhovoru
Videozáznam z návštevy školy

Dobšiná 3. september 2012 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku