Minister Dušan Čaplovič otvoril II. medzinárodnú konferenciu o odbornom vzdelávaní

06.06.2014
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič otvoril dnes v Bratislave II. Medzinárodnú konferenciu Transformácia odborného vzdelávania a prípravy „...aby každý absolvent mal uplatnenie“, nad ktorou aj prevzal záštitu.
     Podujatie sa uskutočnilo v rámci národného projektu Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania a jeho cieľom je zhodnotiť transformáciu odborného vzdelávania za uplynulé dva roky a určiť smerovanie transformácie do roku 2020. Konferencia sa koná pod gesciou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.
     Minister Dušan Čaplovič vo svojom úvodnom príhovore predstavil kroky rezortu školstva, ktoré sa zrealizovali v posledných dvoch rokoch v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, kde sa hlavná pozornosť sústreďuje na zavedenie duálneho systému vzdelávania. „V novom zákone o odbornom vzdelávaní zavádzame viaceré nástroje, ktoré by mali motivovať podniky k intenzívnejšej spolupráci so školami, vrátane odpočítateľnej položky z dane,“ uviedol okrem iného minister.
     Súčasťou konferencie boli aj panelové diskusie odborníkov venované napríklad plánovaniu výkonov škôl v súvislosti s potrebami trhu práce či kariérnemu poradenstvu na základných školách a podpore orientácie žiakov na odborné vzdelávanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku