Minister Dušan Čaplovič osobne ocenil úspechy najlepšieho amatérskeho astronóma na svete

16.04.2013
     Na pôde rezortu školstva sa dnes stretol minister Dušan Čaplovič s najlepším mladým amatérskym astronómom na svete v oblasti fyziky a astronómie Petrom Kosecom. Prijatie tohto nadaného študenta Univerzity v Cambridgei, niekdajšieho absolventa Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, sa uskutočnilo pri príležitosti ocenenia jeho doterajších študijných úspechov.
     Minister Dušan Čaplovič mu v osobnom rozhovore poďakoval za dlhodobú vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach a olympiádach v oblastiach astronómie, fyziky a matematiky. Zároveň mu odovzdal ďakovný list, v ktorom ocenil nielen jeho úsilie a talent, ale aj úspechy dosiahnuté v  celosvetovej konkurencii.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku