Minister Dušan Čaplovič odovzdal ocenenia v súťaži Európska značka a Európsky učiteľ jazykov

08.10.2012

     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si dnes 8. októbra 2012 v Bratislave prevzali certifikáty víťazné školy za inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania v rámci už 11. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky. S najlepšími jazykovými projektmi sa tento rok prezentovali Stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom a Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach.
     Zároveň boli ocenení aj najlepší učitelia cudzích jazykov na Slovensku za rok 2012. Titul Európsky učiteľ jazykov roka bol udelený štyrom učiteľom základných a stredných škôl za inovačné a inšpirujúce výsledky v jazykovom vzdelávaní v rámci ôsmeho ročníka tejto iniciatívy Európskej komisie.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča: „Ovládanie cudzích jazykov napomáha sociálnej, kultúrnej a ekonomickej integrácii Európy. Na základe toho sa jazyková politika a potreba jazykového vzdelávania odráža aj v prípade nového vzdelávacieho programu Európskej únie na roky 2010 - 2020. Hoci práce na ňom sú len v polovici, zlepšovanie vyučovania a učenia sa cudzích jazykov a podpora jazykovej diverzity a interkultúrneho povedomia je jedným zo 6 špecifických cieľov návrhu nového programu. Dôkladná príprava je aj základným predpokladom efektívnej vzdelávacej mobility."
     Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa uskutočnilo ako súčasť seminára s názvom Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov, na ktorom boli predstavené jazykové projekty realizované v Programe celoživotného vzdelávania EÚ.
     Národným koordinátorom oboch súťaží je SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou MŠVVaŠ SR.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku