Minister Dušan Čaplovič odovzdal ceny za vedu a techniku za rok 2013

14.11.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil dnes v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. Slávnostným odovzdávaním cien vyvrcholil jubilejný 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
     Z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča si prevzalo ceny 15 vedeckých osobností a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách, a to Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím rokaOsobnosť vedy a techniky do 35 rokov Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Laureátov navrhla odborná komisia na základe nominácií reprezentantov jednotlivých sektorov výskumu a vývoja.
     Počas slávnostného aktu boli taktiež udelené aj ďalšie ocenenie - Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2013, Propagátor vedy a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku