Minister Dušan Čaplovič ocenil významné osobnosti slovenského športu

24.10.2013
     Pätnásť úspešných športovcov si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzalo vyznamenaniaza ich mimoriadny prínos v tejto oblasti.
      Ide o morálne ocenenie, ktoré sa udeľuje v troch kategóriách. Medailu prof. Vladimíra Černušáka udeľovanú za vynikajúce a mimoriadne výsledky dosiahnuté na významných medzinárodných športových podujatiach získali cyklista Peter Sagan, atlétka Lucia Klocová, motocyklista Ivan Jakeš, kulturista Igor Kočiš a stolnotenista Ján Riapoš.
      Za dlhodobú úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky udelil Dušan Čaplovič Pamätnú medailu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bežcovi na lyžiach Ivanovi Bátorymu, športovému strelcovi Jozefovi Göncimu, plavkyni Martine Moravcovej a Margite Prokeinovej, ako aj futbalistovi Marekovi Mintálovi.
      Čestným uznaním prof. Karola Stráňaia boli za celoživotné pôsobenie v oblasti športu ocenení Pavel Blaho, Ján Filc, Štefan Kopčík, Michal Čapla a Eugen Laczo.

Ocenení-športovci
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku