Minister Dušan Čaplovič ocenil víťazov Banskobystrickej latky

06.02.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v stredu 6. februára 2013 v Športovej hale Dukla uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodnej súťaže v skoku do výšky Banskobystrická latka.
     Minister si  pozrel výkony atlétov a na záver súťaže odovzdal ceny najlepším trom skokanom – víťazovi Mutazovi Baršimu z Kataru, striebornému Alexejovi Dmitrikovi z Ruska a bronzovému Gianmarcovi Tamberimu z Talianska.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku