Minister Dušan Čaplovič na premietaní filmu Evy Lustigovej

26.02.2014
     V stredu 26. februára 2014 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zúčastnil na premietaní dokumentárneho filmu Evy Lustigovej „Tvoje slza, můj déšť“. Film je portrétom jej otca - českého spisovateľa a publicistu svetového významu Arnošta Lustiga, autora mnohých diel s tematikou holokaustu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku