Minister Dušan Čaplovič na otvorení národnej konferencie v CVTI

14.11.2013
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič vo štvrtok 14. novembra 2013 otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR národnú konferenciu „Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú špecializáciu SR – poznatkami k prosperite“. Počas podujatia vystúpil aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba, ktorý predniesol príspevok na tému „Dunajská stratégia  - podpora budovania prosperity v podunajskej oblasti“. Konferencia sa uskutočnila v rámci 10. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku