Minister Dušan Čaplovič na oslavách 120. výročia úmrtia Martina Čulena

25.01.2014
     V sobotu 25. januára 2014 sa v obci Brodské uskutočnili oslavy 120. výročia úmrtia jej  rodáka – slovenského pedagóga, matematika a národného buditeľa Martina Čulena. Spomienková slávnosť sa začala sv. omšou v miestnom farskom kostole.
     Položením venca k rodnému domu Martina Čulena si jeho pamiatku uctil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku