Minister Dušan Čaplovič na cyrilometodských oslavách na hrade Branč a Dni Slovákov v Maďarsku

04.07.2013
     Zajtra 5. júla 2013 o 10.00 hod. sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zúčastní na slávnostných službách Božích na hrade Branč, ktoré sa konajú v rámci Česko-slovenských evanjelických slávností pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.
     V sobotu 6. júla 2013 navštívi minister školstva Slovákov žijúcich v Maďarsku, s ktorými sa stretne na Dni Slovákov v Maďarsku. Podujatie sa uskutoční v mestečku Pálháza a jeho slávnostná časť, na ktorej Dušan Čaplovič vystúpi s príhovorom, sa bude konať o 12.30 hod. v miestnom rímsko-katolíckom kostole.
     Minister školstva Dušan Čaplovič sa zároveň v rámci bilaterálneho rokovania stretne so svojím rezortným kolegom, maďarským ministrom pre ľudské zdroje Zoltánom Balogom. Hovoriť budú o potrebe pomoci slovenskému národnostnému školstvu, spolupráci v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ako aj vysokého školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku