Minister Dušan Čaplovič diskutoval na Prezídiu AZZZ SR o odbornom školstve

06.02.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes zúčastil na zasadnutí Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR).
  Témou diskusie boli aktuálne i pripravované kroky rezortu školstva v oblasti podpory a zatraktívnenia odborného vzdelávania na stredných školách, ako aj technicky a prírodovedne zameraného štúdia na vysokých školách.
      Minister Dušan Čaplovič prezentoval súčasný stav prípravy nového zákona o odbornom vzdelávaní vrátane podpory zavádzania prvkov duálneho vzdelávania v strednom odbornom školstve, ktoré by pomohlo lepšie pripravovať absolventov pre trh práce.
      „Zhodli sme sa na princípe, že teoretické vzdelávanie musí garantovať štát a praktické by sa malo realizovať v dielňach pod vedením majstrov z firiem či priamo v jednotlivých firmách,“ konštatoval minister školstva Dušan Čaplovič.

Videozáznam z brífingu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku