Minister Draxler sa stretol s prezidentom Hollandeom aj slovenskými študentmi

18.03.2015
     Minister školstva Juraj Draxler sa v utorok 17. 3. 2015 zúčastnil stretnutia európskych ministrov školstva, ktorých do Paríža pozvala francúzska ministerka školstva Najat Vallaud-Belkacemová. Diskutovali aj o nedávnych teroristických útokoch vo Francúzsku a Dánsku, pričom hľadali riešenia, ako bojovať proti extrémizmu vzdelávacou politikou.
     „Zároveň viacerí ministri podotkli, že často v naháňaní sa za výsledkami v testoch ako PISA zabúdame na to, že škola má aj významnú výchovnú funkciu,“ povedal Draxler.

     Na záver stretnutia medzi ministrov zavítal aj prezident Francúzskej republiky François Hollande. V prejave podčiarkol nutnosť spoločného európskeho postupu pri riešení problémov rôznych foriem politického a náboženského radikalizmu.
     Slovenský minister školstva pokračoval v návšteve Paríža osobným obedom s generálnou tajomníčkou UNESCO Irinou Bokovovou. Na záver dňa navštívil spoločenskovednú univerzitu SciencesPo, kde sa stretol so slovenskými študentmi tejto inštitúcie. Minister ich v diskusii vyzval na porovnanie skúseností zo Slovenska so skúsenosťami zo štúdia vo Francúzsku. Na svojej francúzskej škole študenti oceňovali najmä väčšiu prepojenosť s firemnou sférou aj s verejnými inštitúciami, rovnako ako možnosť silnejšie sa odborne profilovať až vo vyšších ročníkoch štúdia. „V tomto je, pravda, SciencesPo iná aj oproti mnohým francúzskym vysokým školám, študenti tu dostávajú silnejší všeobecný základ, špecializujú sa neskôr,“ dodal minister.
     Na záver študentov ubezpečil, že vláda hľadá nástroje na to, ako vysokokvalifikovaným mladým ľuďom ponúknuť atraktívne podmienky pre návrat do vlasti. „Určite je v našom záujme vytvárať aj finančné stimuly pre odborníkov, aby sa vrátili do vlasti,“ dodal.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku