Metodicko-pedagogické centrum otvorilo výstavu učiteľských diel

16.10.2015
     Maľby na sklo či textil, kresby a šperky ako od profesionálov. Originálne výtvarné diela učiteľov výtvarných predmetov predstavilo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Pod záštitou generálnej riaditeľky MPC Mgr. Danky Kapucianovej zorganizovalo výstavu Jesenný salón učiteľov výtvarných a umeleckých predmetov.
     Vo výstavných priestoroch centra sa nachádza celkovo 76 výtvarných diel. Vytvorilo ich 25 učiteľov zo základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl.  Na výstave svoje práce prezentovala aj učiteľka z materskej školy. Na jesennom salóne má výrazné zastúpenie  maľba, kresba a grafika, z textilných výtvarných techník najmä maľba na textil, plstenie a artprotis. Súčasťou Jesenného salónu je taktiež výstava ručne vyrobených šperkov z drôtu a polodrahokamov a maľované šperky.
     „Učitelia si prostredníctvom spoločných výstav, ako je i táto, môžu navzájom vymieňať svoje skúsenosti či prezentovať svoju tvorivosť,“povedala organizátorka výstavy a učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu Slávka Gécová. Učitelia výtvarných predmetov dennodenne povzbudzujú ku kreativite svojich žiakov, ale je veľmi dôležité, aby nezabúdali najmä na svoju vlastnú umeleckú  tvorbu,“ dodala.
     Na vernisáži vystúpili žiačky Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Tereza Hledíková a Magdaléna Štefanicová – husľové duo z triedy pani učiteľky Jany Spálovej, ktoré v máji zvíťazili na medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu. Súčasťou vernisáže bola prezentácia animovaných filmov Mgr. Márie Földešovej zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva, Sklenárová 7, Bratislava.
     Výstava je prístupná návštevníkom centra od 7. októbra do 6. novembra 2015 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:30 h.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku