Memorandum o výučbe slovenčiny v USA

24.10.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal dnes Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a California University of Pennsylvania o činnosti „Centra slovenského jazyka v Spojených štátoch amerických“. Podpis memoranda bol súčasťou medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy.
     Cieľom dokumentu je on-line program výučby slovenčiny vytvorený pedagogickým a vedeckým pracoviskom Studia Academica Slovaca (SAS) - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho súčasťou sú kurzy slovenčiny umiestnené na serveroch v SR, pričom výučbu bude zabezpečovať SAS. Kurzy budú určené pre firmy a organizácie s obchodnými kontaktmi na Slovensku, ako napr. US Steel, individuálnych záujemcov o slovenský jazyk, ale aj záujemcov o univerzitné štúdium slovenského jazyka.
     Hlavným partnerom projektu v USA je California University of Pennsylvania, ktorá zabezpečí marketing, propagáciu a umiestňovanie potenciálnych študentov do kurzov projektu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku