Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže

23.04.2018
   Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny podpísali dnes v Sarajeve.
    Hostiteľskú stranu zastupoval minister pre občianske záležitosti Adil Osmanović a za SR dokument podpísal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Bosne a Hercegovine Martin Kačo za prítomnosti zástupcov odboru mládeže MŠVVaŠ SR.
     Po Srbsku a Čiernej Hore je Bosna a Hercegovina treťou balkánskou krajinou, s ktorou SR začína spolupracovať v oblasti mládeže. Cieľom memoranda je podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami a inštitúciami, výmena poznatkov či podpora výmeny mládežníkov a expertov zaoberajúcich sa prácou s mládežou.
     Počas spolupráce sa krajiny tiež zamerajú na pochopenie sociopolitického kontextu, porovnanie systémov oboch krajín a zdieľanie najlepších praktík v oblasti práce s mládežou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku