Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu PU v Prešove a Antidopingovou agentúrou SR

09.11.2017
     Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove zastúpená dekanom Pavlom Ružbarským a Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zastúpená riaditeľkou Žanetou Csáderovou sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti z oblasti antidopingu v športe.
    
Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania.
     Obe strany vyjadrili svoju ochotu spolupráce pri rozvoji vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj konzultácií v oblasti povolených a zakázaných zlúčenín v športe, potvrdili svoju pripravenosť spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých iniciatív, ktoré vyústia do spoločných postupov a do vypracovávania projektov s cieľom vytvárania podmienok na vznik nových partnerstiev v oblasti antidopingu.  Realizácia spolupráce bude naplnená formou diskusie,  konkrétnych záverov a zmluvných vzťahov, ktoré sa dňom podpisu stali neoddeliteľnou súčasťou tohto memoranda a tvoria jednotlivé jeho prílohy.
     „V rámci našej spoločnej spolupráce chceme podporiť práve tých športovcov, ktorí si vybrali cestu „čistého športu“. Pretože výsledky sa dosahujú tvrdou prácou a nie dopingom.“ zdôraznila riaditeľka ADA SR Žaneta Csáderová.  
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku