Medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe v Bratislave pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

05.12.2016
     Pod záštitou riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLIL-e.
     Hlavným prednášateľom bol spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice (OUP, 2015) a hosť vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball. Súčasťou konferencie boli aj odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov, učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl, zástupcov z radov rodičov a všetkých, ktorí majú záujem na skvalitňovaní a modernizácii súčasného slovenského školstva.
     „Na Slovensku sa už 9 rokov intenzívne venujeme metodickému prístupu CLIL, ktorý sa osvedčil vo viacerých európskych krajinách. Je to vďaka iniciatíve a obetavosti mnohých pracovníkov ministerstva školstva, vďaka univerzitám, ale aj  vďaka základným školám, ktoré s nami už viac rokov intenzívne spolupracujú,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
    Štátnemu pedagogickému ústavu, ktorý pred deviatimi rokmi začal experimentálne overovať metodický prístup CLIL v základných školách na Slovensku, sa podarilo overiť tento prístup v dvadsiatich školách na prvom stupni.
„Učitelia z experimentálnych škôl , aj keď bez veľkých skúseností, sa zhostili úlohy CLIL učiteľ veľmi dobre. Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku, vrámci projektu metodického prístupu CLIL, viedla profesorka Silvia Pokrivčáková z Trnavskej univerzity. Učiteľov viedla, ako pripravovať hodiny, ako si vyberať témy, ako si vytvoriť vhodné pracovné listy, ktoré sú obsahovo aj jazykovo šité na mieru pre žiakov“, zhodnotila školiteľka a spoluautorka projektu CLIL Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ.
     Nadväzne na to dal Štátny pedagogický ústav akreditovať dva programy Metodický prístup CLIL v základnej škole - teoretický modul  a Metodický prístup CLIL - praktický modul. Absolventi tohto inovačného vzdelávania zaň dostali spolu 41 kreditov. Momentálne sa overuje CLIL na druhom stupni v 14 základných školách.
      „Priebežné výsledky experimentálneho overovania nám ukázali, že najväčší dôraz musíme dávať na vzdelávanie učiteľov, takže aj preto sme sa dnes stretli na tejto konferencii. Taktiež  veríme, že sa naše vysoké školy a univerzity zhostia tejto výzvy a pripravia v krátkom čase  programy pre aprobáciu CLIL učiteľa,“ uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku