Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

01.04.2019
     Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl je názov v poradí už 13. medzinárodnej konferencie, ktorú pripravuje Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 7. mája 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
     Medzinárodná konferencia je určená najmä zriaďovateľom základných škôl a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.
     Na podujatí budú prezentované výsledky práce školských knižníc v Slovenskej republike, národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu čítania v slovenských a českých základných školách a stredných školách, rovesnícke čítanie a jeho vplyv na prospech žiakov v Českej republike, individuálne a kolektívne formy práce s knihou v tradičnom a digitálnom prostredí. Medzinárodnú konferenciu uzatvorí prezentácia najzaujímavejších, najoriginálnejších a najvtipnejších knižničných podujatí.
     Primárnym cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti, vzájomne sa obohatiť o nové podnety, idey, nápady, ktoré sa dajú využiť v praxi, a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z knihovníckej a pedagogickej oblasti. „Ďalším jej dôležitým cieľom je, aby prezentovaná angažovanosť zriaďovateľov školských knižníc, školských knihovníkov či pedagogických zamestnancov, sa opäť stala inšpiráciou pre úsilie ostatných pri podpore čítania a rozvíjania talentov, zručností, vedomostí žiakov,“ povedala odborná garantka uvedeného podujatia Rozália Cenigová.
     Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj ocenenie víťazov 14. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
     Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.spgk.skv časti Aktuality. Záujemcovia sa môžu na medzinárodnú konferenciu prihlásiť do 26. apríla 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku