Medzinárodná konferencia SES 2017

01.12.2017
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Bratislave konala 14. medzinárodná konferencia pre odborníkov z priemyslu, energetiky, školstva, štátnej správy, európskych a medzinárodných organizácií SES 2017. Prioritným cieľom konferencie bola diskusia o tvorbe podmienok pre dlhodobú stabilitu dodávok energií pre ekonomiku Slovenska, jej rozvoj podnikateľského sektora a zamestnanosti.
     Jednou z hlavných tém podujatia bola problematika nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v energetike. Panelovej diskusie o tomto probléme sa okrem štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej zúčastnili aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók, predseda Západoslovenskej distribučnej a. s. Andrej Juris, tajomník Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Milan Kuzma, zástupca SR  v štruktúrach Európskej únie (SET Plan) Peter Líška, riaditeľ SIEA Michal Mühl, ako aj ďalší predstavitelia slovenskej energetiky.
    Po príhovore štátnej tajomníčky boli témami panelovej diskusie otázky v zmysle obáv priemyslu, vrátane energetického, o dostupnú pracovnú silu a ako úzko spolupracuje rezort MŠVVaŠ SR s MP SR v tejto oblasti. Čo by mali robiť VÚC, aby zohľadnili požiadavky pracovného trhu a aká je momentálna situácia s pracovnou silou v oblasti energetiky.  
     Prítomní hostia reagovali na danú problematiku v zmysle potreby zvyšovať kvalitu školstva už od základných škôl. Zhodli sa v názore, že nie je možné ustupovať v nárokoch na žiaka. Formálne vzdelávanie zamestnancom stačiť nebude, celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné a je v tejto veci potrebné využiť všetky dostupné nástroje. Významnú úlohu zohráva aj duálne vzdelávanie. Nutnosťou sa javí stabilizácia technických odborov na stredných školách, zvyšovať ich technické vybavenie, podporovať spoluprácu škôl s technickým zameraním v regiónoch a nájsť spôsob prispôsobenia duálneho vzdelávania v oblasti energetiky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku