Maturita z netradičných predmetov

15.10.2014
     Maturita to nie je len slovenčina, matematika či angličtina, ale aj dejiny umenia, ekológia a rómsky jazyk. Aj takéto netradičné predmety si môžu žiaci niektorých stredných škôl vybrať na svoju skúšku dospelosti. Práve dnes je posledný deň, kedy môžu žiaci nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi zmenu pri výbere maturitných predmetov.
     V školskom roku 2013/14 evidujeme na celom Slovensku iba po jednom maturantovi v predmetoch chorvátsky jazyk a športový manažment. Menej ako desať žiakov si v minulom školskom roku zvolilo predmety reformované náboženstvo (4 maturanti), európske štúdiá (6) a ekológia (8).
     Minimálne počty žiakov maturovali aj z predmetov evanjelické a. v. náboženstvo (15 maturantov), estetika (19) a základy žurnalistiky (19).
     Z menej bežných maturitných predmetov si žiaci najviac vyberali ekonomiku (spolu 838 maturantov), psychológiu (379), dejiny umenia (298) a základy športovej prípravy (285).
     V prípade cudzích jazykov neprejavil nikto záujem maturovať z latinčiny ani z poľského jazyka a chorvátčinu si vybral iba jeden maturant. Z rómskeho jazyka a literatúry maturovalo 42 žiakov, čo je napríklad viac ako v prípade ukrajinského jazyka a literatúry (25 maturantov).
     Podmienkou pri výbere takýchto predmetov je, že musia byť uvedené v učebnom pláne školy a žiak sa v nich vzdelával počas svojho štúdia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku