Maturantom v Podbrezovej a v Lučenci osobne zablahoželal minister školstva Dušan Čaplovič

30.05.2014
     V piatok 30. mája zavítal minister školstva Dušan Čaplovič medzi maturantov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, a to pri príležitosti odovzdávania maturitných vysvedčení študentom. Podujatie sa začalo v priestoroch Domu kultúry Železiarne Podbrezová. Spolu s ministrom Dušanom Čaplovičom sa maturantom prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian.
      Slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení na SSOŠH ŽP sa už tradične spája s tzv. prijímaním absolventov do rodiny železiarov. Železiarne Podbrezová a.s. sa totiž ako zriaďovateľ školy aktívne podieľajú na vzdelávaní a odbornej príprave jej študentov, pripravujú ich na budúce povolanie predovšetkým po praktickej stránke a po skončení štúdia im garantujú prijatie do zamestnania.
     Po ukončení slávnostného programu sa minister Dušan Čaplovič presunul do Lučenca, kde sa zúčastnil na slávnostnom vyraďovaní maturantov Gymnázia B. Slančíkovej-Timravy zo školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku