Maturanti si vyberajú predmety na skúšku dospelosti

29.09.2014
     Matematika, dejepis alebo náuka o spoločnosti? Maturanti riešia v týchto dňoch dilemu – musia sa rozhodnúť z akého predmetu chcú maturovať. Už zajtra je totiž ten deň, kedy žiaci posledných ročníkov stredných škôl, svoje rozhodnutie oznamujú triednemu učiteľovi. Minister školstva, vedy výskumu a športu, Peter Pellegrini, upozorňuje žiakov, aby toto rozhodnutie nepodcenili a mysleli na svoju budúcnosť.
     „Apelujem na všetkých maturantov, aby si najmä pri výbere vysokej školy hľadali také odbory, ktoré ich nielen bavia, ale v ktorých aj nájdu uplatnenie, teda prácu,“ zdôraznil minister.
     V prípade, ak by sa žiaci rozhodli pre zmenu, majú tak priestor ešte do 15. októbra 2014. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) môže riaditeľ školy povoliť zmenu predmetu najneskôr do 31. januára 2015.
     Novinkou oproti minulosti je zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Výnimku tvoria iba žiaci, ktorí si takúto žiadosť podali do 28. februára 2014, keď ešte platila pôvodná vyhláška.
     Písomná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 17. až 20. marca 2015 a ústne maturity sa uskutočnia v období od 18. mája do 5. júna 2015.
     Gymnazisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. K nim pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským majú namiesto ďalšieho voliteľného predmetu slovenský jazyk a slovenskú literatúru, gymnazisti s vyučovacím jazykom ukrajinským slovenský jazyk a literatúru.
     Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom (VJ) maďarským tradične pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyk a slovenská literatúra, maturantom zo škôl s VJ ukrajinským slovenský jazyk a literatúra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku