List ministra školstva k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 20. výročiu vzniku SR

07.09.2012

     V súvislosti s Jubilejným rokom 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska a 20. výročím vzniku Slovenskej republiky adresuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič list všetkým pedagogickým zamestnanom škôl a školských zariadení SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku