Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014

     Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Školenia sa uskutočnia v Bratislave (11. – 13. 8. 2014), Banskej Bystrici (14. – 16. 8., 18. – 20. 8. 2014) a v Košiciach (21. – 23. 8. 2014). Národný projekt aj takouto formou aktívne prispieva k zlepšovaniu odbornosti učiteľov v tvorbe úloh podľa modernej metodiky, ktorá sa inšpiruje metodikou tvorby úloh v medzinárodných meraniach.
    
Veľmi dôležitou súčasťou Letnej školy bude technické a odborné zaškolenie k zadávaniu úloh do novovytvoreného centrálneho elektronického systému testovania. Každý autor získa zároveň jedinečné prístupové oprávnenie do elektronického systému, čo prispeje k efektívnosti a bezpečnosti tvorby originálnych testových úloh. „V ďalšej etape projektu budú všetci autori tvoriť úlohy priamo v elektronickom systéme. Budú do neho pristupovať prostredníctvom licenčných oprávnení,“ vysvetlila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. V projekte má vzniknúť približne 30 tisíc pôvodných testových úloh.
     Dôležitou súčasťou programu Letnej školy pre autorov je tvorba úloh z čitateľskej gramotnosti a odporúčania pre tvorbu úloh na základe výsledkov medzinárodných štúdií. Pre úspešnosť žiaka vo vzdelávaní je dôležité, aby porozumel písanému textu a vedel ho používať. Výsledky meraní čitateľskej gramotnosti však ukazujú, že slovenskí žiaci majú nedostatky v porozumení odborných textov, nesúvislých textov, informácií v tabuľkách, ktoré sú súčasťou vyučovania najmä odborných predmetov. „Z toho vyplýva, že je dôležité na vyučovaní všetkých predmetov systematicky rozvíjať stratégie, ktoré smerujú k porozumeniu textu. Preto budeme všetkých autorov úloh vzdelávať v čitateľskej gramotnosti,“ vysvetlila Zuzana Hirschnerová, vedúca oddelenia tvorby testovacích nástrojov v projekte.
     Odbornú a rodičovskú verejnosť pred časom zaujali výsledky medzinárodných meraní, ktoré v Slovenskej republike realizuje NÚCEM. Ten v júli zverejnil prvú správu z merania finančnej gramotnosti v rámci štúdie krajín OECD PISA. Analýza vybraných uvoľnených vzorových testových úloh správy PISA bude jadrom príspevku o medzinárodných štúdiách počas Letnej školy 2014. „Rozbor úloh z medzinárodných meraní určite pomôže autorom aj z toho pohľadu, aby porozumeli požiadavkám, ktoré na nich kladie projekt elektronického testovania,“ uviedla odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová.

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku