Kto bude mládežníckym delegátom za Slovensko v OSN na rok 2018?

26.07.2018
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prinieslo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociáciou krajských rád mládeže (AKRAM) po piatich rokoch možnosť zapojiť sa do Programu mládežníckeho delegáta SR v OSN.
     Do prvého výberového kola sa na základe verejnej výzvy zapojilo 32 kandidátov a kandidátok, ktorí okrem životopisu a popisu výkonu svojho mandátu museli preukázať vedomosti o danom sektore v eseji na tému: „Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16“.  
     Do druhého kola, ktoré prebiehalo formou pohovoru za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a poslednej mládežníckej delegátky SR v OSN Hany Skljarszkej, postúpilo päť najlepších uchádzačov podľa bodového ohodnotenia podkladov a všetci preukázali veľmi dobré znalosti OSN, medzinárodného prostredia, mali početné skúsenosti s pracou s mládežou a s dobrovoľníctvom a výbornú angličtinu.
     Dvojkolovým výberovým procesom napokon prešiel víťazne Dominik Porvažník, ktorý sa tak stal mládežníckym delegátom SR v OSN na jeden rok. Dominik bude reprezentovať slovenskú mládež na pôde OSN a zároveň bude odovzdávať nadobudnuté skúsenosti mladým ľuďom na Slovensku. Pracuje v organizácii Vyšehrad za ciele trvalo udržateľného rozvoja (V4SDG) a študuje na magisterskom stupni medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvoval tiež výmenné pobyty na Missouri State University a Università di Bologna. Riadil a organizoval viacero simulovaných komisií v rámci modelových zasadaní OSN. 
   „Je pre mňa veľkou cťou, že som bol nominovaný reprezentovať slovenskú mládež na medzinárodnej scéne. Vnímam to ako veľkú zodpovednosť a záväzok verejnej služby, počas ktorej budem pracovať na zreteľnom zlepšení postavenia mladých ľudí v rozhodovacích procesoch ako na lokálnej, tak na regionálnej, národnej a aj medzinárodnej úrovni,“ povedal Dominik Porvažník.
     V rámci svojho mandátu by sa chcel na Slovensku venovať dvom veľmi potrebným agendám. Prvou z nich sú dezinformácie a spôsoby, ako sa im brániť. Druhou z nich je šírenie povedomia o cieľoch udržateľného rozvoja. „Považujem za nesmierne potrebné vo svete ale o to viac na Slovensku dať mladým ľuďom nielen technológie a možnosti ich využívať, ale hlavne znalosti, ktoré im pomôžu ich správne používať, čerpať z nich informácie, vďaka ktorým budú vedomostne rásť a zároveň si rozšíria svoje obzory, aby vedeli, že každá ich činnosť má vplyv na okolitý svet, ktorý zmenou svojho správania môžu meniť k lepšiemu a inkluzívnejšiemu pre všetkých.“
     Teraz čaká mladého delegáta množstvo príprav. Musí sa skontaktovať s predstaviteľmi AKRAM a doriešiť praktické záležitosti. Podrobne sa tiež musí oboznámiť s plánmi  i programom svojho pobytu na októbrovom  Valnom zhromaždení OSN a takisto si pripraviť prejav a naštudovať si aktuálnu verziu rezolúcie o mládeži. Na záver už len gratulujeme a prajeme množstvo úspechov!
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku