Kontrakty s úspechom

27.01.2017
     Kontraktačné dni otvárajú stredoškolákom pôsobiacim v cvičných firmách možnosti na skúšky z podnikania. Každoročne ich organizujú školy v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a sú sprevádzané záujmom škôl, miestnych podnikateľov a zástupcov samospráv.
     Kontraktačné dni ponúkajú stredoškolákom zo stredných odborných škôl a obchodných akadémií možnosti znásobiť si podnikateľské cítenie a uspieť v tlaku konkurencie rovesníkov i záujme návštevníkov.
     „Stredoškoláci sa bezprostredne učia obchodovať priamo, tvárou v tvár zákazníkom, konkurencii, reálnym podnikateľom, aj ďalším návštevníkom,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók. Podľa jeho slov „všeobecný záujem o túto formu prezentácie cvičných firiem potvrdzuje dlhodobý trend aktívnej prípravy stredoškolákov na podnikanie, aj na zvyšovanie finančnej gramotnosti.“
     Od roku 2009 sú kontraktačné dni organizované na východnom, strednom a západnom Slovensku. Smerujú k činnosti cvičných firiem, ktoré tam rozvíjajú podnikateľské aktivity, prezentujú svoj biznis a motivujú ďalších žiakov k aktivitám na tejto študentskej podnikateľskej činnosti.
     V rámci týchto podujatí sa realizujú súťaže cvičných firiem vo viacerých kategóriách ako katalóg, stánok, logo, slogan a tiež súťaž v elektronických prezentáciách. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú na národné kontraktačné dni, z ktorých je len krok k úspechu na podobných podujatiach na európskej aj svetovej úrovni.
     V minulom školskom roku sa kontraktačné dni uskutočnili na Obchodnej akadémii v Seredi, kde sa zúčastnilo 11 cvičných firiem z Levíc, Bratislavy, Šale, Komárna a samozrejme zo Serede. Nasledujúce kontraktačné dni pre východ Slovenska zorganizovala v priestoroch svojej školy Obchodná akadémia na Murgašovej ulici v Poprade. V poradí už siedmy ročník kontraktačného dňa cvičných firiem pre západoslovenský kraj usporiadala Spojená škola na ulici Nivy v Šali v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Zúčastnilo sa 22 stredoškolských cvičných firiem, vrátane Českej republiky. Už ôsmy kontraktačný deň cvičných firiem a zároveň 20. regionálny veľtrh cvičných firiem pre stredoslovenský kraj sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom a pripravila ho SOA Žiar nad Hronom.
     V tomto školskom roku sa prvé kontraktačné dni uskutočnia už 8. februára 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šali, ktoré pripravuje Spojená škola na ulici Nivy v Šali.
     V rovnaký deň sa uskutočnia aj kontraktačné dni pre východ Slovenska, ktoré pripravuje Obchodná akadémia na Murgašovej ulici v Poprade. Kontraktačné dni cvičných firiem pre stredné Slovensko pripravuje Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom v miestnom kultúrnom centre.
      Kontraktačné dni Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma ako kontrakty s úspechom, ku ktorým sa stredoškoláci dopracujú vzdelávaním aj angažovaním na takto orientovaných aktivitách. Zároveň ich treba vnímať ako ďalší zo spôsobov osvojenia si princípov duálneho vzdelávania, a to formou úzkeho prepájania vzdelávania s teoretickým zázemím a podnikania s praktickými skúsenosťami.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku