Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

19.04.2018
     Odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska diskutovali včera v Bratislave na medzinárodnej konferencii pre učiteľov cudzích jazykov. Odborné podujatie s názvom „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     „Medzinárodnú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov spojenú s odbornými workshopmi sme zamerali na podporu rozvoja profesijných kompetencií učiteľov francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho, talianskeho a anglického jazyka, pretože na Slovensku, podobne ako v iných európskych krajinách, si prax žiada absolventov škôl, ktorí ovládajú nielen angličtinu, ale aj iné svetové jazyky. Na väčšej podpore vyučovania cudzích jazykov v základných, stredných aj jazykových školách sa zhodli učitelia aj odborníci z praxe, vrátane hostí z veľvyslanectiev, ktorí sa konferencie zúčastnili,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     O priestor v úvodných príhovoroch sa podelili veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Joachim Bleicker, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi a Marie Černíková z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.
     Odborníci sa na konferencii venovali témam ako viacjazyčnosť v Európe a jej perspektívy,  činnostne zameraný prístup vo výučbe cudzích jazykoch, bilingválne vyučovanie v Českej republike, metóda CLIL či podoby nemeckého jazyka a jeho používanie v nemecky hovoriacej komunite na Slovensku v 20. storočí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku