Konferencia pre trénerov na tému Výživa a doping v športe

23.10.2017
     V piatok 20. októbra 2017 sa v aule prof. Stráňaia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia venovaná športovým odborníkom s názvom Výživa a doping v športe. Podujatie zorganizovalo Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (ADA SR) a hostiteľskou fakultou.
     Po úvodných príhovoroch riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu, prodekana hostiteľskej fakulty Milana Sedliaka a generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová nasledovali prednášky lektorov konferencie.
     Prvý blok o dopingu uviedla riaditeľka ADA SR Žaneta Csáderová, ktorá účastníkom konferencie oboznámila s antidopingovým programom na Slovensku. MUDr. Gulán, odborný pracovník ADA SR, pokračoval detailnejšie o postavení trénera z hľadiska antidopingovej regulácie a Ing. Tomáš Pagáč zo ADA SR sa venoval zakázaným látkam vo vzťahu k liekom a výživovým doplnkom, čím premostil tému dopingu na tému výživy.
     Blok programu venovaný výžive uviedol prodekan Milan Sedliak porovnaním teórie a praxe v užívaní výživových doplnkov v športe. Zaujímavú tému o mýtoch a realite vo výživových doplnkoch v športe rozvinul hosť z Českej republiky profesor Libor Vítek z 1. Lekárskej fakulty University Karlovy Praha, keď konštatoval: „Zvýšený príjem bielkovín v podobe rôznych výživových doplnkov u športovcov je kontraproduktívny, nakoľko telo ich nedokáže ukladať, ako je to napríklad v prípade tukov. To spôsobuje zvýšenú energetickú záťaž organizmu, ktorý sa musí vysporiadať s vylučovaním nadbytočných bielkovín“. Profesor sa venoval aj téme využitia laboratórnych metód v športovej výžive.
     Ďalšími prednášajúcimi boli známi slovenskí odborníci Viktor Bielik s aktuálnou témou Nevyberajme diéty, ale potraviny a MUDr. Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV, ktorá tému výživy uzavrela prednáškou o úskaliach tzv. módnych trendov v stravovaní (ne)športovcov z pohľadu lekára.
     Po každej prednáške nasledovala diskusia a do odbornej debaty konferencie sa aktívne zapojili viacerí účastníci z pléna.
     Účastníci konferencie vyjadrili svoju spokojnosť s úrovňou podujatia aj v neformálnej rozprave počas prestávok i po jej skončení a už sa tešia na ďalšie pripravované akcie vyplývajúce zo spolupráce NŠC a FTVŠ UK.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku