Končí sa možnosť podávania prihlášok na pomaturitné štúdium

31.07.2014
     Absolventi stredných škôl, ktorí neuspeli v prijímacom konaní na vysoké školy, môžu do dnes podávať prihlášky na pomaturitné štúdium.
     Prihlášky sa posielajú riaditeľovi príslušnej strednej školy. Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov, teda v čase od 18. do 31. augusta 2014. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. 
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium.
     Pomaturitné štúdium trvá podľa druhu od 6 mesiacov až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. V školskom roku 2013/14 navštevovalo pomaturitné štúdium kvalifikačné takmer 900 žiakov a pomaturitné štúdium špecializačné vyše 1 800 žiakov.
     V rámci pomaturitného kvalifikačného štúdia žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Trvá najviac dva roky a medzi odbory, ktoré žiaci môžu študovať, patria napríklad špecialista informačných technológií, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, manažment regionálneho cestovného ruchu, hospodárska informatika či zubný technik.
     Pomaturitné štúdium špecializačné trvá dva až tri roky a po jeho absolvovaní získa študent vyššie odborné vzdelanie a titul „diplomovaný špecialista“. V ponuke stredných škôl sa pre tento typ štúdia nachádzajú napríklad odbory daňové služby, vidiecka turistika, diplomovaný fyzioterapeut, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafika vizuálnych komunikácií či špeciálna pedagogika.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku