KOMPOSYT súťaží o hlavnú cenu RTVS za digitálne služby

22.10.2015
     Digitálnu platformu KomposyT vybrala rada verejnoprávnej televízie do pätice najlepších projektov v oblasti digitalizácie služieb pre verejnú a štátnu správu. Platforma vznikla v rámci Národného  projektu VÚDPaP s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“.
     Odborníci vyberali spomedzi viacerých rezortných a mimorezortných projektov, ten víťazný spozná verejnosť počas slávnostného vyhlasovania výsledkov vo vysielaní RTVS.
     Verejné hlasovanie prebieha na webovej  stránke RTVS od 19. októbra do 23. októbra 2015, kde je sprístupnený link ku každému súťažiacemu projektu. Projekt, ktorý získa najviac hlasov (linkovaním cez web RTVS), získa hlavné ocenenie RTVS za digitálne služby. Vyhodnotenie a oceňovanie víťaza verejnej súťaže  sa uskutoční počas galavečera ITAPA dňa 03. novembra 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku