Knižnice na Slovensku budú mať opäť svoj týždeň

27.03.2014
     V poradí už 15. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa bude konať v dňoch od 31. marca do 6. apríla 2014. Zámerom podujatia organizovaného Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských  knihovníkov a knižníc je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Mottom tohto ročníka podujatia je „Knižnice pre všetkých“.
     Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční v pondelok 31. marca 2014 o 13.00 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, rezortu kultúry, profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Košice, zriaďovateľov a zástupcov knižníc. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2013, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu. Ambasádorom TSK 2014 je Ján Gallovič, člen činohry SND v Bratislave.
     Vyvrcholením TSK 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenomvo verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska v piatok 4. apríla 2014, kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Minulý rok sa do tejto akcie na Slovensku zapojilo viac ako 200 knižníc a 8 500 detí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku