KDH pri schvaľovaní mlčalo, teraz kritizuje

19.02.2014
     Rozsah údajov, ktoré sa uvádzajú v prihláške na vysokoškolské štúdium, upravuje zákon o vysokých školách. Ten bol novelizovaný v roku 2012. Pri jeho prerokovávaní poslanci Kresťanskodemokratického hnutia ani v školskom parlamentnom výbore, ale ani v pléne NR SR nenavrhli žiadne pripomienky k dnes kritizovanej formulácii.
     Pri návrhu odporúčaného formulára sa zohľadňovala zhoda so zákonom o vysokých školách v použitých pojmoch, a to bez akýchkoľvek iných úmyslov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v tomto roku pripravuje novelizáciu zákona o vysokých školách. Pri jeho tvorbe budeme otvorení návrhom a pripomienkam.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku