K zmene kontinuálneho vzdelávania zasadla pracovná skupina

20.01.2016
     Naháňačka za kreditmi a spory o to, ako dlho majú vlastne platiť, by sa mali stať minulosťou. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž zasadá pracovná skupina, ktorá hľadá nové riešenia kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
     Skupina je zložená z odborníkov slovenského školstva a vedie ju šéf Inštitútu vzdelávacej politiky rezortu školstva Matej Šiškovič. „Ukazuje sa, že existuje širšia zhoda vo viacerých problémoch v oblasti plánovania, dostupnosti, kvality a obsahu programov kontinuálneho vzdelávania medzi  jednotlivými členmi skupiny, t.j. zástupcami stavovských organizácií, expertmi a poskytovateľmi uvedeného vzdelávania. Cieľom skupiny bude v druhom kroku navrhnúť aj konkrétne opatrenia na jeho systémovú zmenu,“ povedal M. Šiškovič.
     Na kreditoch ministrovi Jurajovi Draxlerovi prekáža, že sa stali druhotnou záležitosťou pri vzdelávaní učiteľov. "Pravdepodobne odčleníme systém príplatkov alebo tú platovú časť od samotného systému kontinuálneho vzdelávania," povedal a zároveň dodal, že na prvom mieste v motivácii vzdelávania učiteľov nemôžu byť platy. Poukázal na systém z Veľkej Británie.Tam má pedagóg jasne zadefinované, ako musí získať nové didaktické zručnosti a vedomosti a v akých presných intervaloch si ich musí dopĺňať.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku