K žiakom prichádzajú nové študijné odbory

19.01.2017
     Reagovať na požiadavky trhu práce je jedným z predpokladov ekonomického rastu. Tak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva. Od nového školského roka 2017/2018 preto k žiakom prichádza ponuka dvoch nových študijných odborov z oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva.
    Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil v zmysle požiadaviek agrosektora a sektora veterinárstva nové študijné odbory. Študijný odbor „agromechatronik“ sa od školského roka 2017/2018 otvára v troch stredných odborných školách, a to v Pruskom, v Moldave nad Bodvou a na Strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Odbor je zameraný na technický servis a predaj modernej techniky využívanej v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.
     Študijný odbor „veterinárny asistent pre ambulancie“ sa od školského roka 2016/2017 vyučuje na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach. Je zameraný napríklad na asistenčné činnosti veterinárneho lekára, ale aj na laboratórne činnosti súvisiace s veterinárnou diagnostikou.
     Budúci školský rok sa rozšíri ponuka vzdelávania aj v Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, a to o „záhradný dizajn“, v ktorom sa žiaci naučia aplikovať prvky záhradného dizajnu s použitím moderných technológií za účelom ozelenenia interiérov a exteriérov rôzneho prostredia. Tiež sa budú orientovať na uplatnenie prvkov tvorby životného prostredia, ako aj realizáciu prípravy technického a technologického zabezpečovania floristických kompozícií.
    V súvislosti s otvorením nových študijných odborov riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók zdôrazňuje: „Každý zo študijných odborov  žiakom ponúka možnosť získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu práce žiadané. Nakoľko už teraz máme informácie o záujme zamestnávateľov poskytovať ich žiakom prax, myslím si, že pre budúce uplatnenie získajú veľmi zaujímavú perspektívu“.
    Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa orientuje na pridanú hodnotu stredných odborných škôl, a to formou úzkej spolupráce so zamestnávateľmi. Teda krokmi, ktoré žiakom ponúknu novú perspektívu a firmám budúcich kvalitných zamestnancov.

Ilustračné foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku